30.12.09

Impuls do optymalizacji wykorzystania floty samochodowej

BPSC - systemy ERP, CRM, ERP, zarządzanie flotą samochodowąIntegracja z specjalistycznymi aplikacjami dedykowanymi wybranym obszarom funkcjonowania firmy stanowiła w mijającym roku istotny kierunek rozwoju systemu ERP Impuls 5. Niższa dynamika wzrostu przedsiębiorstw spowodowała, że szczególną uwagę poświęcano rozwiązaniom, mającym bezpośredni wpływ na ograniczenie kosztów oraz optymalizację istotnych procesów. Takim zagadnieniem jest zarządzanie firmową flotą samochodową.
Raporty międzynarodowych firm badawczych Berg Insight oraz ABI Research prognozują znaczący wzrost ilości pojazdów objętych monitoringiem – z niecałych 3 do nawet 12 procent w przeciągu dwóch lat. Oznacza to, że systematycznie wzrastać będzie także liczba przedsiębiorstw oczekujących uwzględnienia w ramach wdrożenia kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie również obszarów obejmujących firmową flotę transportową. System autorstwa BPSC SA współpracuje już z aplikacją Finder On-Line, trwają również prace nad integracją z oprogramowaniem AutoGuard.

Ścisła współpraca narzędzia monitorującego funkcjonowanie firmowej floty samochodowej z systemem Impuls 5 pozwala na kompleksowe prowadzenie działań racjonalizujących jej wykorzystanie z poziomu rozwiązania klasy ERP. Daje to ogromne możliwości w zakresie pozyskiwania informacji o wykorzystaniu pojazdów oraz kontroli związanych z tym kosztów. Użytkownikom systemu Impuls pozwoli między innymi na synchronizowanie kartotek kierowców w ramach funkcjonalności obejmującej środki transportu, wykorzystanie danych z Findera do utworzenia kart drogowych, optymalizację i wizualizację tras oraz pozycji środków transportu (również w ujęciu historycznym).

Wdrożenie takiego rozwiązania to wymierne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa, którego istotną część działalności stanowi transport. Obniżeniu ulegają koszty, zarówno poprzez minimalizowanie niekontrolowanego wykorzystywania pojazdów, jak i racjonalizację zużycia paliwa oraz eksploatacji pojazdów. Wzrost efektywności taboru transportowego osiągnięty zostaje przez poprawę ewidencji czasu pracy czy optymalizację planowania tras. Dodatkowym efektem jest również zwiększony poziom bezpieczeństwa – użytkowników, pojazdów oraz przewożonych ładunków.

Finder On-Line to rozwiązanie wykorzystujące „okienkową” strukturę z kontekstowym dostępem do danych oraz ustawień. Zawiera mechanizmy sortowania, wyszukiwania oraz grupowania danych. Aplikacja charakteryzuje się wysoką elastycznością – umożliwia tworzenie spersonalizowanych ustawień, folderów czy własnych szablonów raportów. System automatycznie powiadamia o przekroczeniu określonych parametrów (np. prędkości) oraz tworzy raporty i zestawienia wysyłane na wybrane adresy poczty elektronicznej.

Źródło: www.bpsc.com.pl
 
08.01.15 Dziedzictwo UNESCO efektywnie zarządzane

Dziedzictwo UNESCO efektywnie zarządzane

BPSCKopalnia w Wieliczce - dla większości osób to po prostu ciekawy obiekt turystyczny, odwiedzany co roku przez ponad 1 mln miłośników historii i estetycznych wrażeń. W rzeczywistości kopalnia soli w Wieliczce to duże, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 700 osób, prowadzące równocześnie także działalność zabezpieczającą wyrobiska górnicze, uzdrowiskową, eventową, hotelową i gastronomiczną. Nad całością czuwa system informatyczny Impuls EVO. To on pomaga zwiększać rentowność kopalni i dba o prawidłową realizację zamówień, rozliczeń i usług.

Więcej
08.05.13 Japońska kultura, polski system

Japońska kultura, polski system

BPSCPoland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o., producent podzespołów wykorzystywanych m.in. do produkcji paneli i telewizorów LCD, zdecydował się na rozszerzenie współpracy z firmą BPSC S.A. i wdrożenie modułów wspomagających zarządzanie procesem produkcji. Firma od 2008 r. korzysta z systemu Impuls 5. Inwestycja w rozwiązanie ERP to jeden z elementów strategii firmy, która w 2013 roku przewiduje znaczącą przebudowę linii produkcyjnej i rozszerzenie oferty o obróbkę plastyczną metali. Do tej pory w ramach systemu Impuls 5, Poland Tokai Okaya korzystała z modułów przeznaczonych do zarządzania magazynem oraz procesami kadrowo-płacowymi i księgowymi.

Więcej
07.06.12 Dystrybucja zamknięta w kodzie kreskowym BPSC

Dystrybucja zamknięta w kodzie kreskowym

BPSC - ERP, systemy ERP, Kody kreskoweFirma Comitor, jedyny kontraktowy polski importer i dystrybutor wyposażenia kuchennego niemieckiej marki Blanco, zakończyła uruchamianie Mobilnej Obsługi Magazynu w ramach systemu ERP Impuls 5. Oprogramowanie to uzupełnia funkcjonujące do tej pory obszary: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowy, gospodarki materiałowej, środków trwałych czy dystrybucji znacząco podnosząc standardy funkcjonowania przedsiębiorstwa skupionego przede wszystkim na działalności dystrybucji.

Więcej